Edukacja finansowa CROWN

Wizja CROWN

Edukacja Finansowa CROWN to działalność edukacyjna skierowana do każdego, prowadzona w oparciu o chrześcijańskie wartości, mająca na celu pomoc w zarządzaniu finansami. Obejmuje ona edukację w zakresie wychodzenia z długów, kształtowania nawyków w planowaniu wydatków i podejściu do budżetu rodzinnego, jak również do oszczędzania i wydawania pieniędzy. Szkolenia są prowadzone w systemie wykładowym oraz warsztatowym.

Nasza historia

Crown Financial Ministries powstało w 2000 r. z połączenia dwóch organizacji: Crown Ministries założonej przez Howarda Daytona w 1985r. oraz Christian Financial Concepts założonej w 1976r. przez Larrego Burketa. Obaj widzieli duży rozdźwięk pomiędzy tym, co na temat finansów uważają ludzie, a tym, co na ten temat naucza Pismo Święte.

Edukacja Finansowa Crown w Polsce (taką przyjęto nazwę) zrodziła się z tej samej potrzeby. Kilka osób z różnych środowisk chrześcijańskich niezależnie od siebie  zaczęło się modlić, by Crown Financial Ministries mogło zaistnieć także w Polsce.

Stało się to możliwe w styczniu 2008 roku. Ruch Nowego Życia (obecnie Ruch Chrześcijański Mt28) podpisując umowę o współpracy z Crown Financial Ministries stworzył dla Edukacji Finansowej Crown w Polsce prawne możliwości działania.

Crown Financial Ministries jest międzywyznaniową platformą otwartą na współpracę ze wszystkimi, którzy chcą poznać, stosować i nauczać Bożych zasad zarządzania finansami.

Spotkanie 10 stycznia 2008 roku z Peterem Briscoe jest datą, w której Edukacja Finansowa Crown rozpoczęła działalność w Polsce.